Majú mať ženy strach z hormonálnej antikoncepcie aj v roku 2021?

Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii s odborníkmi. Na Slovensku užíva nejakú formu antikoncepcie každá piata žena v reprodukčnom veku a hormonálnu antikoncepciu len 10,3% žien. Tento počet je výrazne nižší oproti ženám z vyspelých krajín, ako je Nemecko, Švajčiarsko, Škandinávia, Holandsko či dokonca Česká republika – tam užíva antikoncepciu v období plodnosti od 60 do 80 % žien. Odborníci sa v rámci edukačnej kampane zhodujú, že za poklesom užívania hormonálnej antikoncepcie na Slovensku treba vidieť najmä strach z hormonálnej antikoncepcie, šírenie informácií z neoverených zdrojov laickými antihormónovými odporcami ako aj nedôveru značnej časti odbornej spoločnosti voči hormonálnej antikoncepcii. 11.11.2021 bola v Bratislave tlačová konferencia na tému hormonálna antikoncepcia.

Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii s najväčšími odbornými kapacitami z oblasti gynekológie, endokrinológie a reprodukcie

Produkcia estrogénu je zabezpečená už priamo telom samotnej ženy. Preto inovácie vo výskume a vývoji niektorých foriem antikoncepcie dospeli až tak ďaleko, že dovolili v modernej antikoncepcii znížiť obsah estrogénu až na nulové hodnoty, pričom jej účinnosť zostáva rovnaká. Aj na tieto fakty sa snažia v rámci edukačnej kampane Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii poukázať najväčšie odborné kapacity z oblasti gynekológie, endokrinológie a reprodukcie Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM a MUDr. Vladimír Cupaník, CSc. Kampaň prebieha pod záštitou Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti. Odborníci v rámci série prednášok na štyri hlavné témy hovoria Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii.

Zdroj: YouTube kanál – Divino Agentúra

Čo stojí za poklesom užívateliek hormonálnej antikoncepcie?

Antikoncepcia bola prvým liekom, ktorý lekári dlhodobo podávali zdravému pacientovi. Po revolúcii prišlo k obrovskému nárastu užívateliek, no dnes zaznamenávame rapídny pokles. Antikoncepciu užíva len 10,3% žien na Slovensku. „Za poklesom užívania hormonálnej antikoncepcie stojí vytváranie akéhosi strachu z hormónov v antikoncepcii verejnosťou, nespomínajú sa jej pozitíva a príčinou môžu byť aj religiózne dôvody. Finančná pomoc zo strany štátu by bola určite prínosom, najmä pre mladé ženy. Mýty, ktoré často nie sú odborne podložené, sa vo väčšine prípadov šíria najrýchlejšie,“ ozrejmuje situáciu docent Martin Redecha. Svoj pohľad na problematiku dodáva aj profesor Payer: „Nastal aj rozmach všetkého prírode identického, hormóny považujú za umelé, synteticky vyrobené a telu škodlivé. Vládne tu obava z nežiadúcich účinkov, hlavne riziká žilového tromboembolizmu. Ani lifestylové časopisy nie sú veľmi naklonené hormonálnej antikoncepcii. Mnohokrát kritizujú všetky prípady, pri ktorých došlo k nežiadúcim účinkom či komplikáciám. Aj z tohto dôvodu klesá počet žien, ktoré ju užívajú.“

Gestagénová antikoncepcia je bezpečná

Odborníci sa snažia ženy ubezpečiť, že strach z hormonálnej antikoncepcie už viac nie je na mieste. Docent Redecha uvádza, že hormóny v antikoncepčných prípravkoch sú svojím chemickým zložením podobné ženským hormónom. Ich vzájomný pomer je niekedy dokonca výhodnejší než v prirodzenom cykle, a tak môže mať užívanie hormonálnej antikoncepcie, a to by rád zdôraznil, na zdravie ženy naopak priaznivý vplyv. Tabletky sa v dnešnej dobe zjednodušujú. Jednou z ciest je úplné vynechanie estrogénu. Ten môže u niektorých žien spôsobovať nežiadúce vedľajšie účinky, a tak vyvolávať u mnohých žien obavy. V súčasnosti je podľa odporúčaní WHO (2015) aj iných odborných spoločností gestagénová antikoncepcia  veľmi bezpečná a má len málo kontraindikácií, ktoré limitujú jej použitie.

Hormonálna antikoncepcia je na trhu už viac ako 60 rokov

Dlhodobým celosvetovým trendom vo vývoji a výskume v oblasti hormonálnej antikoncepcie je prinášanie antikoncepčných foriem, ktoré obsahujú rádovo nižšie dávky hormónov ako tie pred 60-timi rokmi. Len pre porovnanie, dnes na Slovensku predávaná antikoncepcia obsahuje približne 60-násobne menej progesterónu a 5-násobne menej estrogénu. Vývoj antikoncepcie stále napreduje a má za úlohu dosiahnuť maximálny antikoncepčný efekt za použitia čo najnižšej dávky hormónov, s minimálnymi nežiadúcimi účinkami. Jedným z cieľov moderného vývoja antikoncepčných tabliet v zmysle minimalizácie nežiadúcich účinkov, pri zachovaní antikoncepčnej účinnosti, je absencia estrogénovej zložky v tablete. Jeho prítomnosť môže u niektorých žien spôsobovať nežiadúce vedľajšie účinky.

Moderná doba si vyžaduje moderné a zdravie šetriace riešenie. V tomto prípade je to riešenie v podobe jednozložkovej antikoncepcie bez estrogénu. A s tým súhlasí aj profesor Borovský, antikoncepcia sa za posledné roky výrazne zmenila. Trend je v znižovaní dávky hormónov a hľadania látok, ktoré sú najbližšie ženskému organizmu. Žiadna antikoncepcia, ak je žena zdravá a spĺňa všetky predpoklady na užívanie hormonálnej antikoncepcie, nie je nebezpečná. I keď užívanie nesie určité riziká. Preto je nevyhnutná konzultácia a odporúčanie lekárom pred jej samotným užívaním.

Zdroj: Instagram ženy v pohode, vedeli ste že?

Ženy k svojmu zdraviu nepotrebujú menštruáciu

Gynekológovia sa už desaťročia zhodujú v tom, že prínosy hormonálnej antikoncepcie výrazne prevyšujú jej možné riziká. Primárnym účelom antikoncepcie stále zostáva ochrana pred nechceným tehotenstvom. Mnoho žien, najmä mladých prvoužívateliek, si neuvedomuje aj tzv. neantikoncepčné benefity hormonálnej antikoncepcie. Napríklad ochrana pred mimomaternicovým otehotnením, stabilizácia hladiny hormónov či pomoc pri problémoch s menštruačným cyklom. Podľa profesora Borovského je život bez menštruácie výhodou užívania antikoncepcie, ktorý má aj jasné zdravotné dôvody. Antikoncepcia podľa neho zjednodušene pôsobí tak, že „uspí“ vaječník, čo je normálna situácia v živote ženy, keď je tehotná, alebo dojčí. Kedysi mali ženy 10 – 20 detí a takmer vôbec nemenštruovali. V dnešnej dobe žena väčšiu časť života menštruuje a tehotná je skôr výnimočne. Ženy k svojmu zdraviu menštruáciu naozaj nepotrebujú. Naopak, môže im spôsobovať mnohé problémy a ochorenia.

Doktor Cupaník dopĺňa, že z niektorých štúdií vieme, že až 58 % žien by akceptovalo dočasnú nepravidelnosť, ak by to v konečnom dôsledku viedlo k menšiemu počtu epizód krvácania alebo amenorey. Práve cyklus bez menštruačného krvácania je jednou z výhod jednozložkovej antikoncepcie bez estrogénu a z medicínskeho a zdravotného hľadiska to vôbec nevadí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) výskyt amenorey v súvislosti s užívaním jednozložkovej tabletovej antikoncepcie nie je škodlivý, nie je potrebné menštruovať každý mesiac.

Benefity hormonálnej antikoncepcie

Okrem vyššie spomenutých benefitov poskytuje pravidelné užívanie hormonálnej antikoncepcie tiež ochranu pred niektorými druhmi rakoviny. Ako uvádza doktor Cupaník, znižuje riziko rakoviny endometria (sliznica maternice). Riziko klesá už po ročnom užívaní tabletiek (až o 20%) a po 4 rokoch dokonca o 50 %. Výhodou je, že ochranný vplyv pretrváva dlhodobo aj po vysadení antikoncepcie. Znižuje tiež riziko rakoviny vaječníkov o 40%. Ochranný vplyv vychádza práve z blokády ovulácie. Samozrejme, ako pri iných liečivách aj hormonálna antikoncepcia so sebou prináša nežiadúce účinky. Ich množstvo je však v porovnaní s minulosťou oveľa prijateľnejšie. Dnešné tabletky obsahujú už len nízke dávky hormónov.

Napriek tomu sa odhaduje, že počas prvého roku prestane kvôli nežiadúcim účinkom užívať hormonálnu antikoncepciu 30% nových užívateliek a 10 až 30% žien prechádza na nový prípravok. Profesor Borovský dodáva, že pri predpise hormonálnej antikoncepcie je mimoriadne dôležité vedieť rodinnú aj osobnú anamnézu pacientky. Je to kvôli možným kontraindikáciám zo strany estrogénovej zložky. Ak žena podá lekárovi neúplné informácie, respektíve zamlčí skutočnosti, je to problém. Kombinovaná hormonálna atikncepcia s estrogénom môže pre takúto ženu znamenať určité riziko. Preto je každá žena riadne poučená, že v prípade výskytu akýchkoľvek nežiadúcich účinkov má bezodkladne kontaktovať lekára. V takýchto prípadoch niektorí lekári radšej predpisujú gestagénovú antikoncepciu bez estrogénu.

Obava z tromboembolickej príhody a hormonálna antikoncepcia

Neustále demonizovanie užívania hormonálnej antikoncepcie a prijímanie informácií z nedôveryhodných zdrojov má za následok neoprávnené obavy z jej užívania. Moderná antikoncepcia vie byť bezpečná a mať len takú dávku hormónov, aby zamedzila tehotenstvu a nespôsobovala iné zdravotné komplikácie. V súčasnosti sú na trhu tabletky s oveľa nižšími dávkami hormónov, podobným ženským hormónom produkovaných vo vaječníkoch, preto nepredstavujú pre telo také veľké zaťaženie, ako tomu bolo kedysi.

„Podľa Európskej liekovej agentúry (EMA) je výskyt žilového tromboembolizmu (VTE) u 2 z 10 000 žien, ktoré neužívajú hormonálnu antikoncepciu. U užívateliek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (závisí od typu gestgénu) je toto číslo od 5 do 12 prípadov z 10 000 žien. U užívateliek jednozložkovej antikoncepcie bez estrogénu je to číslo porovnateľné s neužívateľkami. Môžeme teda povedať, že kombinovaná hormonálna antikoncepcia má vo všeobecnosti vyššie riziko z pohľadu vzniku žilového tromboembolizmu v porovnaní s jednozložkovou antikoncepciou bez estrogénu, ktorá toto riziko nezvyšuje, resp. je na úrovni neužívateľky hormonálnej antikoncepcie,“ konštatuje profesor Payer. Samozrejme, na počiatku užívania každej hormonálnej antikoncepcie je potrebné počítať s úvodným obdobím „zvykania si“.

Organizmus každej ženy je individuálny a môže inak reagovať na nové podmienky a prítomnosť hormónu. Doba adaptácie na určitý prípravok hormonálnej antikoncepcie je aspoň tri mesiace – skôr nemá význam hodnotiť a vysadzovať či meniť liek za iný. Samozrejme ak má žena akékoľvek pochybnosti, je potrebné kontaktovať svojho lekára.

Rizikové faktory a COVID-19

V období pandémie ochorenia COVID-19 je podľa odborníka vhodné venovať patričnú pozornosť pri analýze a prehodnocovaní rizikových faktorov pri výbere vhodnej antikoncepcie aj v súlade s WHO kritériami a inými odporúčaniami a stanoviskami odborných spoločností a skupín expertov. Toto respiračné ochorenie je sprevádzané rôznymi komplikáciami ako aj výskytom žilového tromboembolizmu.

„V prípade čisto gestagénovej antikoncepcie je možné pokračovanie užívania u COVID-19 pozitívnych žien s príznakmi aj bez príznakov. Samozrejme, vždy po konzultácii s lekárom, taktiež u kombinovaných prípravkov lekár po objektívnom prehodnotení aktuálneho stavu rozhodne o ďalšom postupe,“ upozorňuje profesor Payer.

Núdzová antikoncepcia by mala byť len núdzovým riešením

Informovanosť o sexuálnom zdraví, sexuálne prenosných chorobách a plánovaní rodičovstva je u mladých dievčat nedostatočná. Dievčatá sa informácie dozvedajú na internetových diskusných fórach alebo od kamarátok. Tieto informácie sú často mylné a zavádzajúce. Aj kvôli tomu mladé dievčatá mnohokrát nenavštevujú gynekologické ambulancie. A v prípade nechráneného pohlavného styku využijú radšej antikoncepciu v podobe núdzovej antikoncepcie, ktorá je voľno predajná a nie je potrebná návšteva gynekológa. Doktor Cupaník upozorňuje, že núdzová antikoncepcia nie je určite vhodná na pravidelné užívanie. Pretože obsahuje väčšiu jednorazovú dávku hormónov. Slúži ženám s veľmi ojedinelým alebo náhodným pohlavným stykom – preto sa jej hovorí aj urgentná antikoncepcia. Bohužiaľ, sme svedkami toho, že k nám prichádzajú ženy s opakovaným použitím. Následkom takéhoto správania je dysbalans menštruačného cyklu a možné ďalšie zdravotné dopady. V týchto prípadoch by bola rozumnejšia voľba hormonálna antikoncepcia a jej pravidelné užívanie.

Páčil sa vám článok na tému hormonálna antikoncepcia? Prečítajte si tiež seriál na tému antikoncepcia písaný v spolupráci s odborníčkou gynekologičkou MUDr. Ingrid Valaskou.

Zdroj: Tlačová správa/Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.