Jediná linka podpory duševného zdravia pre učiteľov

Epidémia Covid-19 sťažila podmienky vyučovania nielen žiakom, ale aj učiteľom. Kam sa môžu obrátiť? Prichádza jediná linka podpory duševného zdravia pre učiteľov.

Máte doma školáka? Je na prezenčnej, či online výučbe? Pandémia Covid-19 nás poriadne skúša. Strach z nakazenia sa, z ochorenia a jeho dôsledkov, strach o blízkych, často depresie a úzkosť z domácej izolácie, nabehnutie na online pracovný režim, súbežné zvládanie pracovného tempa s domácnosťou, najmä ak ste v jednom momente v práci, v príprave obeda pre ostatných členov rodiny a ešte aj asistentom učiteľa pre vlastné deti, ktoré sa nevedia pripojiť na online hodinu, prípadne nevedia, či poznámky z hodiny napísali správne. A čo je horšie, nedokážete už oddeliť pracovný čas od voľného, cítite sa „vyhorení“. Hromžíte, chcete mať pandémiu čo najskôr za sebou, vrátiť sa do normálneho života, medzi kolegov, priateľov. Ani si neuvedomujete, že toto neprežívate len vy, či deti, ale aj učitelia. Na nich, ako aj na ich duševné zdravie, sa v pandémii takmer zabudlo.

Zdroj: Pexels

Nepredvídateľnosť doby

Vnímame náročnosť situácie, v akej sa od začiatku pandémie nachádzajú pedagógovia – nepredvídateľnosť, pôsobenie v potenciálne ohrozujúcom prostredí, nevyhnutnosť náhleho prispôsobeniu sa online výučbe pri zachovaní kvality výuky i ľudského prístupu k žiakom, ktorí sa sami ocitli v stresujúcej situácii,“ hovorí Ivan Pavlov, riaditeľ Metodicko-pedagogického centra patriace pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Učitelia boli skutočne tí prví, ktorí sa za pochodu museli naučiť pohybovať v digitálnom prostredí. Zmeniť systém prípravy na online hodinu, vrátane didaktického spracovania učiva až po psychické nastavenie, že učia často pred anonymnou obrazovkou, lebo chýba interakcia zo strany žiaka, kde najmä mladších žiakov nevedia pri práci skontrolovať, či skutočne rozumejú učivu, či majú dostatočnú pozornosť a môžu vo výklade pokračovať ďalej.

Pedagógovia sa počas dištančnej výučby stali jedným z mála spojení so svetom a často plnili aj úlohu psychológov a motivátorov pre svojich žiakov. Dnes sa snažia naplno využiť čas s deťmi v triedach a zároveň sú pripravení prepnúť zo dňa na deň do online režimu. To všetko pri zvládaní všetkých osobných rozmerov pandémie,“ upozorňuje riaditeľka CZŠ Narnia, Soňa Poprocká. Aj preto sa Metodicko-pedagogické centrum rozhodlo konať. „Hľadali sme možné formy podpory a výsledkom je špecializovaná linka podpory, ako aj ďalšie aktivity na podporu duševného zdravia, ktoré chceme ponúkať počas celého školského roka 2021/2022,“ podotýka Ivan Pavlov.

Nová linka podpory duševného zdravia

Linka na podporu duševného zdravia pre učiteľov ponúka anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu. Mala by byť bezpečným miestom na konverzáciu a zdieľanie pocitov, ktoré pri plnení pedagogického poslania učitelia zažívajú. Metodicko-pedagogické centrum ju zriadilo s OZ IPčko, ktoré zabezpečuje dostupnosť psychológov a odborných poradcov na linke. Linka funguje od začiatku tohto školského roka. Jej opodstatnenosť dokazuje aj to, že ju využilo už viac ako 300 učiteľov. Ako podotýka Marek Madro, psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko, najčastejšie sa učitelia zdôverovali s pocitmi vyhorenia, preťaženosti, s depresívnymi symptómami, frustráciou a ťažkosťami, ktoré priniesla pandémia COVID-19.

Práve zdieľanie myšlienok a pocitov môže viesť k zníženiu stresu, upokojeniu silných emócií a poskytnutiu úľavy. Na Linke podpory pre učiteľov sa stretnete s odborne vyškolenými poradcami, ktorí majú skúsenosti s poskytovaním poradenských a krízových komunikácií,“ hovorí o fungovaní linky Marek Madro.  

Linku môžu využiť všetci pedagógovia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných pracovných aj osobných situáciách. A to buď prostredníctvom telefónu na čísle 0800 221 323, alebo e-mailom na linkapreucitelov@mpc-edu.sk. Na podporu duševného zdravia učiteľov bude zameraná aj odborná konferencia „Duševná imunita učiteľov“ 22. november 2021.

Páčil sa vám tento článok? Prečítajte si tiež Nadmerný stres – spúšťač kožných problémov

Slávka Boldocká

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.