Medzinárodný deň bábätiek, ktoré nás opustili. Strata dieťaťa

15. október je venovaný spomienke na bábätká, ktoré nás opustili pri pôrode, po alebo pred počas tehotenstva. Tento deň je vyhlásený za národný deň spomienky – rodičov, rodiny a priateľov. Dovoľte mi v úvode vyjadriť moju úprimnú sústrasť s každým z Vás, komu sa v živote stala takáto smutná udalosť. Strata dieťaťa je vyčerpávajúca emocionálne aj fyzicky. A často neexistujú žiadne slová ani činy, ktoré by utíšili bolesť. O to ťažšie je pre matku, ktorá prešla takou skúškou, vyjadriť sa. Oslobodení od tejto bolesti nie sú ani otcovia.

Strata dieťaťa a história

Uznesenie vyhlásiť 15. október za pamätný deň prebehlo 28. septembra 2006 v Snemovni v USA. Bol to výsledok neúnavného úsilia skupiny aktivistov za informovanosť o potrate pod vedením Robyn Bear, ktorá mala v prvom trimestri šesť potratov. Na počesť Dňa spomienky na tehotenstvo a na bolestivú udalosť akou je strata dieťaťa Bear navrhla, aby smútiaci rodičia zapálili sviečku o 19.00 v okne vo svojich príslušných časových pásmach, aby tak spoločne mohli vytvoriť vlnu svetla po celom svete na pamiatku nenarodených, alebo stratených detí.

Podpora informovanosti o tehotenstve a strate dojčiat nielenže zvyšuje pravdepodobnosť, že sa smútiacim rodinám dostane porozumenia a podpory, ale vedie aj k zlepšeniu vzdelávania sa v oblasti prevencie, čo môže v konečnom dôsledku znížiť výskyt týchto tragédií.

Dôležitosť spomienky

Spomienka na túto smutnú udalosť je veľmi dôležitá. Je to spôsob, ako sa čiastočne vyrovnať so svojou stratou. Ak máte problémy s vyjadrením svojich pocitov, čo v takomto prípade určite áno, môžu vám pomôcť činnosti, ktoré robíte v súvislosti s národným dňom povedomia o tehotenstve a strate dieťaťa.

Pre rodičov býva skutočne ťažké vyrovnať sa udalosťou ako je strata dieťaťa a pocitmi, je pre nich mnohokrát jednoduchšie podporovať ostatných. Aj preto je dôležité zdieľať národný deň spomienky na tehotenstvo a stratu dojčiat. Aby sme si nielen uctili pamiatku bábätiek, ale zároveň tak ukázali podporu, ktorá môže niekomu pomôcť, niekomu, kto sa možno o svoj smútok delí len sám so sebou. Je veľmi oslobodzujúce vedieť, že v tom nie sme sami.  

Čo je potrat?

„Pod potratom rozumieme predčasné ukončenie tehotenstva pred dosiahnutím životaschopnosti plodu. Asi 20% tehotenstiev, ktoré sú nám známe, končia potratom,“ tvrdí gynekologička MUDr. Ingrid Valaská z Inštitútu zdravia a krásy FRAIS. Skutočný počet potratov je pravdepodobne vyšší, pretože mnoho žien potratí bez toho, aby vedeli, že sú tehotné. „Väčšina potratov sa stane počas prvého trimestra alebo pred ukončeným 12.týždňom tehotenstva,“ dodáva lekárka.

Najčastejšie príznaky potratu:

 • krvácanie alebo špinenie (spoting)
 • bolesť brucha
 • kŕče v bruchu

„Je dôležité si uvedomiť, že mnoho tehotných žien má tieto príznaky počas tehotenstva a porodí zdravé dieťa, preto netreba hneď robiť paniku, stres vám môže ublížiť. Ak sa však počas tehotenstva u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na svojho gynekológa a požiadajte o zhodnotenie stavu,“ zdôrazňuje gynekologička.

Aké sú príčiny potratu?

Príčiny môžu byť rôzne ako zo strany matky, tak i zo strany plodu:

 • najčastejšie sú genetické chyby (poruchy chromozómov, štruktúry)
 • poruchy implantácie (teda „zahniezdenia“ sa embrya)
 • poruchy placenty (uloženia, prietoku placenty a pod.)
 • trombofilné poruchy
 • ochorenia organizmu
 • životný štýl (fajčenie, alkohol, drogy)
 • vek (s vyšším vekom je nižšia plodnosť, zhoršená kvalita vajíčok, vyššie riziko potratu, taktiež genetických vývojových chýb)
 • zlý spermiogram
 • stres

Čo je považované za pôrod mŕtveho plodu?

Na Slovensku sa za tento stav považuje pôrod plodu, ktorý je bez známok života o hmotnosti viac ako 500g alebo 25 GT a viac (gestačný týždeň – znamená trvanie tehotenstva). Ak je plod do 500g alebo má do 25 GT a neprežije viac ako 24 hodín, je tento stav považovaný za potrat.

Prosím, uctime ci všetci pamiatku týchto detičiek a zapáľme večer o 19:00 v našich oknách sviečku za ich dušičky.

Páčil sa vám tento článok? Prečítajte si tiež Október je ružový

Ivana Bartošová

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.